13 dic. 2010

DE L'ATENCIÓ CENTRADA EN EL XIQUET A L'ATENCIÓ CENTRADA EN LA GESTIÓ

L'estructura física i organitzativa del nou Hospital La Fe-Malilla posa de manifest greus deficiències que no milloren la situació de l'actual Hospital La Fe-Campanar.

Fa un poc més d'un any es va fundar l'Associació en Defensa de l'Hospital Infantil (ADEHI) com a resposta dels professionals a estes carències, que suposaran un deteriorament de l'atenció del xiquet en el nou centre. ADEHI pretén transmetre esta inquietud a la població animant-la a reclamar millores una vegada constate de primera mà allò que advertim.

Dispersió física. La ubicació de les consultes externes i l'àrea d'hospitalització pediàtriques en la segona planta pareix reduir el risc de circuits compartits amb els pacients adults. No obstant això, la dimensió horitzontal de l'hospital dificulta el contacte entre els professionals sanitaris per a l'atenció directa compartida i incrementa els temps de desplaçament per a visitar pacients hospitalitzats, l'agrupació dels quals no està feta per especialitats sinó per grups d'edat. A açò cal afegir que altres àrees pediàtriques com són la radiologia pediàtrica, hemodiàlisi, hemodinàmica, hospital de dia, vigilància intensiva, etc. estan ubicades junt amb les corresponents d'adults en els extrems d'este vast hospital que algun directiu ha comparat amb un aeroport.

Dispersió organitzativa. Tant professionals com usuaris coincidixen que la coordinació dels sanitaris que tracten un mateix xiquet és pedra angular per a evitar errors i abordar integralment els problemes de salut. El nou model organitzatiu separa àrees pediàtriques que han estat íntimament relacionades, fent-les dependre ara de les àrees d'assistència de l'adult. És el cas de la radiologia pediàtrica, que passa a ser una secció de l'àrea de la imatge. La resolució dels problemes o disfuncions que puguen sorgir: per exemple, en l'atenció coordinada del xiquet hospitalitzat en pediatria, intensius pediàtrics o cirurgia pediàtrica que requerix anestèsia general per a la realització d'una tomografia computarizada i que exigix la coincidència del radiòleg pediàtric, anestesista pediàtric, cirurgià pediàtric o pediatre en un mateix temps i lloc; dotats, a més, de capacitat decisòria, o el que és el mateix, d'autonomia de gestió. La dependència jeràrquica d'àrees diferents, especialment si la seua dimensió i interessos són molt amplis com l'àrea de la imatge, reduïx necessàriament l'eficiència i conseqüentment la qualitat de l'assistència.

Fa més d'un segle, la busca de l'atenció centrada en el xiquet va trobar en els hospitals pediàtrics la forma més eficient de prestar-la. Hui, continua sent la resposta idònia al repte de la millora de la salut pediàtrica en les societats més avançades. En el nou Hospital La Fe-Malilla es fragmenta en àrees de gestió el que fins ara s'aglutinava entorn al motiu de la nostra existència com a pediatres: el xiquet; en particular, el xiquet malalt.